Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Een stapje dichter bij het ontrafelen van de dementiecode?

Stamcelonderzoek naar de ontwikkeling van dementie heeft enkele veelbelovende inzichten opgeleverd. Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn erin geslaagd om de genetische mutatie die aan de basis ligt van frontotemporale dementie te corrigeren.

Wat is frontotemporale dementie?

Deze aandoening ontwikkelt zich meestal tussen de leeftijd van 45 en 65 jaar en kan daarom beschouwd worden als een vorm van jongdementie. In tegenstelling tot Alzheimer dat alle hersengebieden aantast, tast frontotemporale dementie enkel de werking van de frontale kwab aan. Patiënten met deze aandoening worden vergeetachtig, krijgen moeilijkheden met taal of ondergaan gedragsveranderingen.

Het onderzoeksteam slaagde er nu in om de cellen die aan de basis liggen van deze vorm van dementie weg te nemen en te herprogrammeren. Of dit kan worden toegepast op patiënten is nog onduidelijk, maar deze evolutie laat nieuwe inzichten in het onderzoek naar de oorzaken van deze ziekte toe.

medisch      0 reacties       19 januari 2015

Mantelzorger van de week: Katrijn Gerits

​​​​Katrijn zorgt voor haar hartsvriendin Liliane. Ze hebben elkaar nog maar vijf jaar geleden leren kennen. Maar het is een ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Een dag in het leven van een mantelzorger

Broer Jos heeft een verstandelijke handicap en ik, Carine, ben zijn mantelzorger. Vandaag ga ik shoppen met Jos. Een poosje ...

beleving      1 reactie