Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Steven V.

zorgt voor partner met psychisch probleem

Mijn vriendin is een borderlinepatiente met een alcoholverslaving.
Ze werkt keihard om haar verslaving onder controle te houden (AA) en ook voor haar psychische problemen doet ze alles wat ze kan (medicatie, therapie, DGT-opname,...)
Daarenboven waren de laatste jaren erg zwaar met een dochter die kanker had (gelukkig nu genezen...)


11

Dragen Steven een warm hart toe:
Guy B. , Mieke . , Marleen V. , Jonas G. , Kris G. , Geertrui W. , Maya M. , Lode V. , Darius Z. , Yumi C. , Heide G.

Guy B. liet een reactie achter

Mijn partner heeft naast Dysonie (wat het fysisch leven erg moeilijk maakt) ook Borderline (wat het psychisch leven soms onmogelijk maakt. Waar ik het het moeilijkst mee heb, zijn de meest onmogelijke en onlogische stemmingswisselingen die door Borderline zouden veroorzaakt worden. Heb jij daar ook ook mee te kampen en indien ja, is er een manier om jezelf te conditioneren en je ergernis tegen die onlogische bokkensprongen te bedwingen?

Steven V. liet een reactie achter

wat ik doorgaans doe (probeer te doen) is de stemmingswisselingen over me heen te laten vloeien. Ze hebben tenslotte niets met MIJ te maken, rechtstreeks dan, al wordt ik er natuurlijk wel door beïnvloed.
Een beetje zoals een schip dat voor anker gaat: zelf stabiel blijven, neus in de wind (maw je niet van haar afwenden) en wachten tot de storm over is... En daarna vooral niet oordelen, geen conflict maken maar troosten en asap genieten van de goede dingen samen.

Uiteindelijke heeft mijn vriendin ook wel geleerd dat ik niet "ga gaan lopen" gewoon omdat ze eens in een mindere periode zit, wat haar ook wel vertrouwen en rust geeft.

en zelfzorg natuurlijk... Ik ga nog vaak weg met vrienden - zonder mijn vriendin wanneer ze het niet aan kan - om mezelf te blijven een "normaal leven" te geven, anders lukt het ook niet.