Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Gérard Arthur H.

zorgt voor partner met chronische ziekte

Mijn vrouw is rolstoelpatiënt voornamelijk omdat ze gewrichtsaandoeningen en rugklachten heeft. Daardoor is het voor haar zeer moeilijk om dagtaken uit te voeren, meer dan een paar honderd meter te lopen, zich te kleden enz. Door dat alles is ze grotendeels afhankelijk van hulp en die tracht ik zo goed mogelijk te geven.


8

Dragen Gérard Arthur een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , Kris G. , Marleen V. , Lode V. , Darius Z. , Yumi C. , Stefaan V.