Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Werner V.

zorgt voor vader met handicap

Bezorgdheid om gezondheid van vader (net 94 jaar geworden), die nog bij mij woont en praktisch volledig immobiel is, blind aan één oog, gehoorproblemen heeft en nog meer fysieke kwalen, eigen aan de leeftijd; gelukkig mentaal nog in optimale conditie !!


8

Dragen Werner een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , Kris G. , Diny K. , Marleen V. , Lode V. , Yumi C. , Darius Z.