Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Diane B.

zorgt voor moeder

Ik zorg als enige dochter voor mijn Moeder van 93 jaar.


8

Dragen Diane een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , Kris G. , Marleen V. , Lode V. , Yumi C. , Darius Z. , Bonami M.