Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Marita D.

zorgt voor moeder met dementie

Ik zorg voor moeder en vader die zwaar zorgbehoevend zijn.


6

Dragen Marita een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , Kris G. , Marleen V. , Lode V. , Yumi C.

Update van 19/1/21

Ik ben Marita, 44 jaar, alleenstaande moeder, dochter van 10 en mantelzorger voor beide ouders als enig kind.

Mijn moeder heeft frontotemporale dementie, wellicht al van toen ik nog een tiener was, dus ondertussen is dat een proces die al ruim 25 jaar aan de gang is.
Mijn vader onderging op 23 september een totale laryngectomie wegens keelkanker en kan tot op vandaag niet spreken. Hij onderging in december 2019 radiotherapie voor een longtumor en ondergaat op dit moment immuuntherapie voor een nieuwe longtumor.
Het is niet te vatten hoeveel ik sinds september 2019 in een ziekenhuis ben geweest. Consultaties, opnames, onderzoeken, etc. Mijn auto is mijn partner in crime geworden...

Ik heb co-ouderschap met de vader van mijn dochter maar dit verloopt extreem moeilijk, we zitten totaal niet op één lijn qua opvoeding. Je kan echt wel spreken van ouderverstoting. De vader van mijn dochter kan totaal ook geen begrip opbrengen voor de situatie van mijn ouders, van empathie is er absoluut geen sprake.

Dit alles in een notendop.

Het water staat me al jaren aan de lippen. Ik zorg voor drie mensen, maar niemand zorgt voor mij. Gelukkig kan ik - na lang wachten en zelf naar hulp zoeken terwijl je een noodkreet slaakt - ook wel bij een goede zorgverlener terecht.
Het is wat het is, maar leuk is anders. Dan kwam die corona, voor mij niet echt meer verschieten, want ik heb al veel te veel op mijn kerfstok.

Hoe cru het ook klinkt, maar ik trek mij op aan de miserie van anderen.
Dat is mijn houvast.

Ik ben wel al lang op zoek naar mensen die zowat in hetzelfde schuitje als ik zitten.
Mantelzorger voor beide ouders op jongere leeftijd, zelf nog kleine of jonge kinderen hebben en op een wereld van onbegrip stuiten... Wie zijn ervaringen met mij wil delen, is zeker welkom.


2 | mensen      0 | Reacties