Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Johan Q.

zorgt voor moeder met Parkinson

moeder is hulpbehoevend en verblijft nog thuis


5

Dragen Johan een warm hart toe:
Nicole S. , Jonas G. , Janien N. , Lode V. , Yumi C.