Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Peter L.

zorgt voor partner met dementie

Het lijkt mij normaal om voor mijn partner te zorgen, die getroffen is door jongdementie.


7

Dragen Peter een warm hart toe:
Mieke . , Marleen V. , Nicole S. , Jonas G. , Lode V. , Yumi C. , Helena B.