Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Fabiënne L.

zorgt voor moeder

Sinds het overlijden van mijn vader, zorg ik voor mijn moeder.
Ze is niet is staat om alleen te zijn, omdat mijn vader vroeger alles regelde.


11

Dragen Fabiënne een warm hart toe:
Mieke . , Jonas G. , Lisa V. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , Gerd D. , Kris G. , Yumi C. , Darius Z. , Ann V.