Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

André D.

zorgt voor buur met chronische ziekte

naast het feit dat mijn buurvrouw (84j) diabetisch type 1 heeft en dementief is, is ze ontzettend koppig met wisselende gemoeds stemmingen, maar ze laat alleen mij bij haar binnen voor hulp en verzorging. Ik neem haar twee dagelijkse bloedwaarden en overhandig haar de spuit om zich insuline toe te dienen. Ze is zit ook in een rolstoel....


11

Dragen André een warm hart toe:
Mieke . , Godelieve M. , Lut S. , Marleen V. , Jonas G. , Frederik B. , Sonja L. , Gerd D. , Yumi C. , Lode V. , Darius Z.

Update van 07/6/17

Gezien mijn theateropleiding kan ik haar toch met veel humor leuke momenten bezorgen


10 | mensen      0 | Reacties