Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ine V.

zorgt voor moeder met dementie

Ik zorg eigenlijk voor mlijn twee dementerende ouders. Ze wonen op in een villa van een huis en willen er niet weg..de situatie begint heel moeilijk te worden, maar mijn pa is patriarch de familie senior niemand durft hem tegen te spreken, zijn wil is wet,
Ik ben
de enige dochter die zich iets vanaantrekt.i
Het is zeer zwaar.


11

Dragen Ine een warm hart toe:
Mieke . , Lut S. , Lisa L. , Marleen V. , Jonas G. , Frederik B. , Sonja L. , Gerd D. , Lode V. , Yumi C. , Marleen D.