Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ann D.

zorgt voor moeder met chronische ziekte

Mijn moeder is 78 jaar en hulpbehoevend, ik zorg voor haar omdat ik haar graag zie en omdat ze ook voor mij heel veel gedaan heeft. Ik verzorg haar liever thuis zo lang ik het aankan omdat mijn moeder dan in haar vertrouwde omgeving kan blijven. Er is ook ondersteuning van familiehulp en poetshulp waar we heel tevreden van zijn.


16

Dragen Ann een warm hart toe:
Mieke . , Rika H. , Jonas G. , Ines M. , Marleen V. , Sonia M. , Marij L. , Karen H. , Devolder J. , Frederik B. , Sonja L. , Irene V. , Maria M. , Bernard C. , Gerd D. , Geertrui W.

Update van 20/5/17

Momenteel vind ik de zorg heel zwaar omdat mijn moeder heel opstandig is tengevolge van haar ziekte en de gevoelens van machteloosheid die zij ervaart, maar het is voor mij moeilijk dat ze het op mij uitwerkt, bij mij zijn er gemengde gevoelens van enerzijds kwaadheid op haar en op mezelf omdat ik dat dan zo ervaar, en anderzijds heb ik dan weer medelijden met haar omdat ze achteruit gaat en zich machteloos en radeloos voelt.


8 | mensen      0 | Reacties

Update van 11/4/17

Mijn moeder wordt nu ook onderzocht op de ziekte van Parkinson, ik heb al wat opgezocht en de symptomen komen overeen met haar klachten. Spannend


6 | mensen      1 | Reacties
Ann D. liet een reactie achter

Ze heeft dus Parkinson en vermoedelijk een vorm van epilepsie


Update van 10/4/17

Vandaag is mijn moeder in het ziekenhuis opgenomen met een lichte beroerte, woordvindingsmoeilijkheden, soms verward en angstig


5 | mensen      0 | Reacties