Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Lara D.

zorgt voor familielid met dementie

Omdat hij/ zij het verdiend om binnen zijn eenzaamheid erkenning, liefde en identiteit te ervaren.


9

Dragen Lara een warm hart toe:
Peter D. , Mieke . , Karen H. , Marleen V. , Frederik B. , Sonja L. , Lode V. , Yumi C. , Godelieve V.