Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Marita B.

zorgt voor moeder met dementie

Omdat ik het vanzelfsprekend vind dat ik voor mijn moeder zorg als dat nodig is.


10

Dragen Marita een warm hart toe:
Mieke . , Lies S. , Karen H. , Marleen V. , Rolanda S. , Godelieve M. , Frederik B. , Sonja L. , Lode V. , Darius Z.