Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Rita V.

zorgt voor moeder met dementie


6

Dragen Rita een warm hart toe:
Mieke . , Marleen V. , Lisa V. , Frederik B. , Sonja L. , Lode V.