Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Jos H.

zorgt voor vriend met dementie

Is mijn oud almoezenier van bij de Scouts


1

Dragen Jos een warm hart toe:
Mieke .