Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Mario ON4CMV V.

zorgt voor partner met handicap

Als gepensioneerd Technicus in de Soclale en Arbeidswetgeving & ook als bewindvoerder van mijn zwaar gehandicapte dochter, engageer ik mij zo
des te meer voor de belangen van de meest zorgbehoevenden personen.


1

Dragen Mario ON4CMV een warm hart toe:
Mieke .