Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

An W.

zorgt voor moeder met dementie

Mijn mama 86j is een jaar geleden gediagnostiseerd met ziekte van Alzheimer.Mijn papa 88j draagt veel zorg maar ik probeer hen beiden te ondersteunen door te helpen met boodschappen, hun betalingen, kleine klusjes, mee te gaan op consultaties,... Dit alles om hen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen.


1

Dragen An een warm hart toe:
Mieke .