Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

leentje v.

zorgt voor dochter met psychisch probleem

Mijn dochter, geboren in 2003 heeft een handicap. Autismespectrumstoornis met gedragsstoornissen tot gevolg, ook mentaal vrij beperkt. Zij is mijn dochter en ik zorg voor haar ik haar mama ben en ze mij heel hard nodig heeft.


10

Dragen leentje een warm hart toe:
Mieke . , Patrick V. , Carina G. , Marleen V. , Maria M. , Sonja L. , daan c. , Lode V. , Ilse M. , Marianne C.