Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Erwin M.

zorgt voor moeder met dementie

OMDAT IK DENK IN VERTROUWDE OMGEVING HET BESTE IS VOOR HAAR!


1

Dragen Erwin een warm hart toe:
Mieke .