Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Gerda G.

zorgt voor moeder

zorg voor alleenstaande moeder (91 jaar) - boodschappen - financiën - rekeningen


1

Dragen Gerda een warm hart toe:
Mieke .