Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

chris v.

zorgt voor moeder met dementie

mijn schoonmoeder is dement en verblijft is sinds enkele maanden opgenomen in het rustoord mijn man en ik hebben zolang mogelijk voor haar gezorgd thuis met de hulp van een verzorgende van het ocmw en het wit gele kruis maar het werd echt zwaar en alle zorg kwam op onze rug terecht hoewel mijn man nog een broer heeft


9

Dragen chris een warm hart toe:
Els S. , Mieke . , Gerda D. , Marleen V. , Sonja L. , Lisa V. , Lode V. , Godelieve V. , Ruth V.