Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Anne-Mie M.

zorgt voor familielid met handicap

Omdat ik er steeds een bijzondere band met gehad heb. Ze is mijn tante en is kinderloos. Ze beschouwt mij als haar kind. Haar echtgenoot, mijn nonkel, was de broer van mijn overleden moeder. Langs haar kant zijn er geen familieleden meer in leven. Ze is sinds 4 jaar in een WZC en ik doe haar administratie e.a.


2

Dragen Anne-Mie een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.