Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Agnes B.

zorgt voor moeder

Rusthuis is geen plaats voor mijn moeder - zolang mogelijk in haar eigen omgeving laten wonen mits de nodige zorg en toezicht. Zij verdient het!


3

Dragen Agnes een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , willy o.