Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Mia B.

zorgt voor moeder met handicap

Moeke ,oudste van 3 zussen en in 2020 op naar 93jaar in september. Ben zelf met pensioen en we gaan samen wandelen, handwerk,lezen en gezellige uitstap met altijd Limburgse taart of gebak. 2020 was tot nu toe pechjaar voor moeder en hoop dat ze deze lente met veel hoop en minder pijn ,kan genieten van wat nog wel kan... hoopvol blijven.


2

Dragen Mia een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.