Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

John M.

zorgt voor moeder met dementie

Wil niet dat mama naar een rusthuis gaat en wordt dément en mama zelf wil ook niet naar een rusthuis


3

Dragen John een warm hart toe:
Mieke . , Lisa V. , Yumi C.