Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ilse A.

zorgt voor moeder

Ik zorg voor mijn moeder die een zwaar niet-aangeboren hersenletsel heeft. Ze kan hierdoor niet meer thuis wonen. Ik neem dus geen dagelijkse zorg op mij maar doe wel de was en strijk voor haar, alsook voor mijn vader die nu alleen thuis woont. Ik ben bewindvoerder van mijn moeder en regel al haar financiën en administratie.


2

Dragen Ilse een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.