Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

peter v.

zorgt voor moeder met psychisch probleem

Mijn vrouw is recent overleden. Mijn inwonende moeder, 84 jaar, is nu volledig afhankelijk van mij. Zij is reeds opgenomen voor hartproblemen en is zwaar hulpbehoevend.


2

Dragen peter een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.