Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Wim G.

zorgt voor partner

door ziekte kan echtgenote bepaalde zaken niet meer doen


2

Dragen Wim een warm hart toe:
Yumi C. , Mieke .