Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Marc B.

zorgt voor partner

Vorig jaar 2018 heeft mijn vrouw Astrid de diagnose van ALS gekregen. Dit heeft heel ons leven veranderd. En sindsdien ben ik in rol van mantelzorger gevallen. En leer ik elke dag meer en meer hoe ik er mee moet omgaan: praktisch, organisatorisch, mentaal.


3

Dragen Marc een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , karin n.