Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

fons v.

zorgt voor kleinkind met handicap

kleinzoon heeft een beperking aan onderste ledematen , en op de fijne motoriek ,verplaats zich met rolwagen of - zeer moeilijk met krukken ,woont bij mij


2

Dragen fons een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.