Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Mario V.

zorgt voor dochter met handicap

Ouder van zwaar gehandicapt kind, (Ziekte van Duchenne) sedert de geboorte.


3

Dragen Mario een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , ANNELIES D.