Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Jean-Marie V.

zorgt voor vader met chronische ziekte

Mijn vader woont in bij mij en gezien zijn leeftijd en zijn ernstige handicap die zich stelt door misvormde handen en voeten wegens ernstige artritis en wegens zijn zeer slechte mobiliteit is hij voor zeer veel zaken afhankelijk van anderen.

Ik probeer in combinatie met mijn voltijdse job maximaal voor hem te zorgen.


2

Dragen Jean-Marie een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C.