Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Paul J.

zorgt voor zoon met handicap

Ik ben 76 jr en vader van 2 zonen, Pieter en Bart. Pieter heeft een visuele handicap en een mentale beperking. Bart is normaal begaafd maar heeft een autismespectrumstoornis. Beide zijn 44 jr en wonen nog thuis.


3

Dragen Paul een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Marleen V.