Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Lies V.

zorgt voor familielid met handicap

Ze is de grootmoeder van mijn echtgenoot.


3

Dragen Lies een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Marleen V.