Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

marie-louise H.

zorgt voor moeder

Moeder van 96 jaar woont alleen en kan moeilijk gaan,


3

Dragen marie-louise een warm hart toe:
Yumi C. , Mieke . , Marleen V.