Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ann S.

zorgt voor moeder met handicap

Mijn moeder heeft 4 jaar geleden een CVA gehad en daardoor is de linkerkant van haar lichaam volledig verlamd. Ze heeft hulp nodig bij alles doordat ze niet meer alleen kan stappen en haar linkerarm niets meer kan.
Nu gaat ze naar een dagcentrum en met hulp s'morgens en s'avonds kan ze nu nog thuis blijven, wat haar heel gelukkig maakt.


6

Dragen Ann een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Darius Z. , Kris G. , Marleen V. , Lode V.