Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Annie M.

zorgt voor zoon met handicap

Na een ongeval op achtjarige leeftijd heeft onze zoon een ernstig hersenletsel en wij zorgen daarom al 28 jaar elke dag voor hem.


6

Dragen Annie een warm hart toe:
Mieke . , Yumi C. , Darius Z. , Kris G. , Marleen V. , Lode V.