Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Nicole M.

zorgt voor vader

Mijn vader is 90 jaar en woont nog zelfstandig maar heeft hier hulp bij nodig.


7

Dragen Nicole een warm hart toe:
Darius Z. , Yumi C. , Mieke . , Kris G. , Marleen V. , Lode V. , Bonami M.