Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Ann S.

zorgt voor vader met chronische ziekte

Schoonvader 92 jaar woont nog zelfstandig en schoonmoeder verblijft in home.


6

Dragen Ann een warm hart toe:
Darius Z. , Mieke . , Kris G. , Marleen V. , Yumi C. , Lode V.